vzw Grevenbroekmuseum

frankisch1

476 - 1453 n.Chr.

Vanaf de derde en de vierde eeuw werd de druk van de Germanen echter zo groot dat het Romeinse rijk uiteindelijk in elkaar stuikte.

Germaanse stammen verspreidden zich tijdens de zgn. volksverhuizing over gans Europa.

De kleine Frankische rijkjes werden verenigd door de Merovingers en de Karolingers.

Dit rijk bereikte zijn hoogtepunt onder Karel de Grote. Tijdens zijn heerschappij werd de kerstening in West-Europa voltooid.

Na de volksverhuizingen komt in onze streken de macht in handen van de Frankische vorsten. Een volledig skelet van een Frankische krijger wordt getoond (zie foto). Je ziet verder zijn zwaard (scramasaxe), lans, potten met dodenmaal en zelfs de nagels van zijn doodskist.

Tenslotte wordt er uit deze periode een boomstamput uit de 12e eeuw getoond.

Inventaris

Copyright © Grevenbroekmuseum vzw 3930 Hamont-Achel.

Alle teksten op onze website vallen onder de auteurswet, zodat het copyright berust bij de vzw Grevenbroekmuseum/heemkundekring Achel.

Niets van deze website mag worden overgenomen, gebruikt of gereproduceerd worden, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van het vzw Grevenbroekmuseum bestuur..

Foto's of afbeeldingen op deze website blijven eigendom van de maker of eigenaar. vzw Grevenbroekmuseum heeft het volledige gebruiksrecht van alle afbeeldingen en foto’s. Dit recht vervalt niet bij verhandeling door de oorspronkelijke maker of eigenaar van de foto.

Privacy Verklaring