Grevenbroekmuseum vzw

De thuiswerkende vrouw en de veranderende positie van de vrouw in de jaren '50 en '60

thuiswerkendevrouw(Foto: Everett Collection)In de jaren ‘50 was 98 procent van de getrouwde vrouwen huisvrouw, al dan niet gecombineerd met werk o.a. op de boerderij. De levensbestemming van de vrouw was destijds heel simpel: trouwen, veel kinderen krijgen en het huishouden doen. Volgens een enquête van Libelle uit 1956 werkte een huisvrouw gemiddeld twaalf tot veertien uur per dag. Op het paspoort van een huisvrouw stond: ‘Beroep: zonder’.

In de jaren ‘60 kwam er een grote omslag: er waren meer en meer opgeleide jonge vrouwen die werk vonden in het onderwijs, bij de overheid, bij bedrijven en in het bankwezen. In 1969 gingen zo goed als alle jonge vrouwen uit werken: sommigen tot er kinderen kwamen, anderen tot hun pensioen.

kennedyJacqueline Kennedy voert samen met haar man campagne in Appleton, Wisconsin (maart 1960). Photo © by Jeff Dean - then a student at Lawrence College, Appleton, Wisconsin

Dit waren enkele van de kenteringen:

Pas in 1948 kregen vrouwen het algemene stemrecht in België en toegang tot universitair onderwijs, maar daar bleef het bij. Het was de feministes van de zogenaamde eerste emancipatiegolf niet gelukt om een einde te maken aan de ‘handelingsonbekwaamheid’ van de vrouw. Voor elke uitgave die ze wilde doen, moest ze toestemming van haar echtgenoot hebben.

Onder invloed van de emancipatie die uitging van de protestbewegingen in de jaren ’60, kreeg de vrouw ook meer zeggenschap in de gezinsplanning (de pil, ‘baas in eigen buik’). Dit ging gepaard met het verlies van invloed van de katholieke kerk, die zich tot dan erg behoudsgezind had opgesteld en zich altijd had opgeworpen als promotor van de ‘vrouw aan de haard’.  Het huiswerk werd verlicht door nieuwe technische ontwikkelingen zoals de introductie van de automatische wasmachine, de droogzwierder, de stofzuiger, het elektrische fornuis, de elektrische naaimachine en de centrale verwarming... De inkomensongelijkheid tussen man en vrouw werd in die tijd ook een nieuw thema.

paolaMode-icoon prinses Paola Ruffo di Calabria op officieel bezoek aan het Charles De Koninck gebouw van de Laval Universiteit in de Canadese stad Quebec in mei 1967. Foto: Yves Tessier - Bibliothèque de l'Université Laval

De doelstellingen van de vrouwenemancipatie (gelijk loon, stemrecht, gelijke behandeling in het gezin en de rechtspraak en recht op seksuele vrijheid) zijn in Europa en Noord-Amerika volgens sommigen grotendeels bereikt, maar anderen vinden dat aan vrouwenemancipatie nog veel aandacht moet worden besteed. In het grootste deel van de wereld, zoals veel islamitische landen, is de vrouwenemancipatie nog in het beginstadium of minder gevorderd.