Grevenbroekmuseum vzw

Politiek en maatschappij in de jaren '50 en '60

De Koude Oorlog

Het einde van de Tweede Wereldoorlog had de wereld geen vrede gebracht. De spanning tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie was op het einde van de oorlog al volop merkbaar. Heel de wereld kwam langzamerhand in de greep van de twee ideologische grootmachten, wat vooral in Europa leidde tot een scheuring tussen het kapitalistische West-Europa en het communistische Oost-Europa. De splitsing van Duitsland en de oprichting van de NAVO en het Warschaupact waren er de gevolgen van.

Woelige jaren

De jaren ‘50 en ‘60 waren voor België allesbehalve een rustige periode: de koningskwestie, de schoolstrijd, Leuven Vlaams, betogingen (1) voor amnestie  door de voormalige collaborateurs, de harde stakingen van de mijnwerkers, het einde van Belgisch Congo, de teloorgang van de Waalse industrie,…

Maar het was ook de periode waarin een aantal kleine veranderingen of vernieuwingen gebeurden die op lange termijn een invloed hebben gehad: consumptiemaatschappij, materialisme, ontkerkelijking, toenemende Amerikaanse invloed op onze cultuur, …

De nieuwe media

img1De televisie verovert de huiskamer (Common Credits)De televisie: niemand geloofde dat dit medium ooit de alomtegenwoordige radio zou kunnen overtreffen in populariteit. Het Eurovisiesongfestival wordt sinds 1956  jaarlijks over heel de wereld uitgezonden op televisie.

Toenemende mobiliteit

De reusachtige toename van het autobezit veranderde het landelijk uitzicht drastisch door de lintbebouwing, winkelboulevards, tankstations, snelwegen, parkings, tunnels en straatlampen. Deze wereldwijde mobiliteit was de aanzet voor de globalisering van vandaag. Alle mensen van de wereld met hun verschillende leefwerelden, culturen en economieën komen dichter bij elkaar maar ondertussen raken de grondstoffen van de aarde op en gaat ons milieu kapot.

Vooruitgangsoptimisme

708px Expo58 ontvangsthalDe voorgevel van het groot Heizelpaleis is speciaal voor de Expo 58 aangepast en voorzien van een vredesduif (common credits)De wereldtentoonstelling ’Expo 58’ te Brussel bekleedt een bijzondere plaats in de wereldgeschiedenis. Het was de expo van de hoop, van het geloof in vooruitgang in een zorgeloze en comfortabele toekomst waarin we de gruwelen van nog geen twintig jaar eerder zouden kunnen vergeten. Het Atomium staat er nog steeds als stille getuige van een gestorven droom.

Ook de vrouwen krijgen meer gehoor in de maatschappij: gehuwde vrouwen moeten hun man niet langer gehoorzamen. Ze mogen zelf beslissingen nemen. In 1965 kent België haar eerste vrouwelijke minister.

De introductie van de anticonceptiepil in 1964 (tot 1969 alleen op recept) zorgde voor een maatschappelijke verandering in de omgang met en de kijk op seksualiteit.

 

 expoijsDe 'expo-ijsjes' werden heel populair