Grevenbroekmuseum vzw

Middeleeuwen

476 - 1453 n.Chr.

frankisch1

Vanaf de derde en de vierde eeuw werd de druk van de Germanen echter zo groot dat het Romeinse rijk uiteindelijk in elkaar stuikte.

Germaanse stammen verspreidden zich tijdens de zgn. volksverhuizing over gans Europa.

De kleine Frankische rijkjes werden verenigd door de Merovingers en de Karolingers.

Dit rijk bereikte zijn hoogtepunt onder Karel de Grote. Tijdens zijn heerschappij werd de kerstening in West-Europa voltooid.

Na de volksverhuizingen komt in onze streken de macht in handen van de Frankische vorsten. Een volledig skelet van een Frankische krijger wordt getoond (zie foto). Je ziet verder zijn zwaard (scramasaxe), lans, potten met dodenmaal en zelfs de nagels van zijn doodskist.

Tenslotte wordt er uit deze periode een boomstamput uit de 12e eeuw getoond.

DE TOMP

tompoudRuïne TompOf de Tomp een verdedigingstoren of een torenmolen was, of mogelijk beide, vormde steeds het voorwerp van onderzoek.

 

Begin 15de eeuw werd de moderne burcht van Grevenbroek gebouwd.

Deze vormde de zetel van het hoogste bestuurlijk gezag.

Ondertussen was uit het dorp Hamont een klein stadje gegroeid (1364).

Gedurende de 15de, 16de en 17de eeuw werden onze streken geteisterd door oorlogsgeweld en epidemieën. Zaal zes toont schaalmodellen en tekeningen van belangrijke Achelse gebouwen: de oude kerk met de toren van 1758, het koor en de kruisbeuk van de 15e eeuw; de "afspanning Koeckhofs", waar keizer Jozef II ooit logeerde, met foto's en bouwresten; "de Waag" van 1777, het oude waaghuis van Grevenbroek, met het geijkte vat van Grevenbroek; en een reconstructietekening van het "klooster Catharinadal" (1432).

 

 

 

tompmulke

TompbewerkDe Tomp vandaag

tomp_watermolenCarte des environs de Hammont Publie par le Citoyen Ls Capitaine Premier Ingenieur de la Carte generale de la France (1797)

maque1Maquette van de burcht

Chronologie

Begin 14e eeuw      Bouw van het “huijs van Boxtel”,waaruit de latere burcht van Grevenbroek is gegroeid, door Willem van Boxtel

1338                     Het domein Grevenbroek verwerft zijn onafhankelijkheid van het St.-Servaaskapittel te Maastricht en wordt een vrije heerlijkheid.

1365                     Robrecht van Arckel, neef van de Luikse prins-bisschop,wordt heer van Grevenbroek als gevolg van de Loonse successie-oorlog.

1401                     Belegering van de Grevenbroek door de prins-bisschoppelijke milities

1425                     Renovatie van de burcht van Grevenbroek en vermoedelijke bouw vaneen stenen windmolen (torenmolen)

1446                     Vermelding windmolen in akte door Robrecht van Grevenbroek

1513                     Vermelding stenen windmolen in gichten Grevenbroek

1586                     Vermelding stenen windmolen in verslag van de rentmeester

1596                     Vernietiging van de stenen windmolen door een storm

1619                     Vermelding stenen windmolen (aan waterveld bij Smolders) in gichten Grevenbroek.

1702                     Verwoesting van de burcht van Grevenbroek door de hertog van Marlborough

1822                     Graaf De Leonaerdts koopt de ruïne van de vroegere stenen windmolen.

1823                     Graaf De Leonaerdts vermeldt gronden aan het “oud kasteel”, waarmee de vroegere stenen windmolen wordt bedoeld.

1875                     De Achelse onderwijzer ”meester Sak”, noemt de ruïne een vroegere “wachttoren” in zijn beschrijvingen van de geschiedenis van Grevenbroek.

De naam “De Tomp” is ondertussen opgedoken in de geschriften.

1947                    De Tomp wordt een beschermd monument.

1968                    De Tomp wordt gerestaureerd als verdedigingstoren.

dank aan Guido Tijskens


Verdedigingstoren: artikel uit Honderd eeuwen Achel, uitgave Heemkundige kring Achel 1988 door A. Claassen.

tompclaasen001

tompclaasen002


 

Torenmolen: artikel uit  Limburgs Erfgoed 2011 nr.2, uitgave © Provincie Limburg

 

tomp limburgserfgoed